ביה"ס שמעוני. 2017

ביה"ס שמעוני. 2017

ביה"ס אורט תעשייה אווירית. 2017

ביה"ס בר אילן.2018

ביה"ס כסולות.2017

אלונים. 2018

שיזף. 2018

כצנלסון. 2018