ביה"ס שמעוני. 2017

ביה"ס אורט תעשייה אווירית. 2017

ביה"ס בר אילן. 2018

ביה"ס כסולות.2017

ביה"ס אלונים. 2018

ביה"ס שיזף. 2018

ביה"ס כצנלסון. 2018